Тлумачення слова: менталітет

менталітет


менталітет-у, ч.
Сукупність психічних, інтелектуальних, ідеологічних, релігійних, естетичних і т. ін. особливостей мислення народу, соціальної групи або індивіда.
менталітет
1.2

Введіть слово: