Тлумачення слова: метод

метод


метод

Точний збіг:
метод.
методичний
Частковий збіг:
методол.
методологічний
Збіги в тлумаченнях:
ВМКМР
Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з питань правової освіти населення
МВВ
методика виконання вимірювань
МЗПТ
метод змінного перепаду тисків
МКМР
міжвідомча координаційно-методична рада
наприклад: Всеукраїнська МКМР з питань правової освіти населення
див. також: ВМКМР
НМК
науково-методична конференція
НМЦ
науково-методичний центр
наприклад: НМЦ СО; НМЦ ПТО; НМЦ ВО
НМЦ
навчально-методичний центр
наприклад: НМЦ НАКСУ
ПЦМ
програмно-цільовий метод
наприклад: ПЦМ бюджетування
ТУМР
типові учбово-методичні рекомендації
УМНІЦ
Учбово-методичний науково-інформаційний центр
ХГО
УНМЦ ПП
Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
ХОНМІБО
Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти
ІМЦ
інформаційно-методичний центр
ІнОМЗН
Інститут організаційного та методичного забезпечення навчання
ВНТУ


-у, ч.
1) Спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя. || Підхід митця, письменника (школи, течії і т. ін.) до вивчення життя і відображення його у своїх творах.
2) Прийом або система прийомів, що застосовується в якій-небудь галузі діяльності (науці, виробництві тощо). || Спосіб дії, боротьби і т. ін.
••
Електрохімі́чний ме́тод ана́лізу — фізико-хімічний метод аналізу, що базується на існуванні залежності між складом аналізованої речовини та її електрохімічними властивостями.
••
Імові́рнісний ме́тод — метод дослідження, моделювання або оцінювання, заснований на застосуванні математичного апарата теорії імовірності.
••
Спектра́льний ме́тод ана́лізу — фізико-хімічний метод аналізу, що полягає в дослідженні спектрів випромінювання, поглинання електромагнітного випромінювання речовиною, що визначається.
••
Фотометри́чний ме́тод ана́лізу — вимірювання величини пропускання, поглинання або розсіювання інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання, а також видимого світла різними речовинами.
••
Хімі́чний ме́тод ана́лізу — вимірювання маси та об'єму продуктів хімічних перетворень визначуваної речовини або витрачених реактивів, що вступили в реакцію з речовиною.
метод
1.2

Введіть слово: