Тлумачення слова: мова

мова


мова

Збіги в тлумаченнях:
авар.
аварська мова
авест.
авестійська мова
австр.
австралійська мова
АГ
антена гостроспрямована
азерб.
азербайджанський
азербайджанська мова
алб.
албанська мова
англ.
англійський
англійська мова
англосакс.
англосакська мова
араб.
арабська мова
арам.
арамейська мова
АС
антена слабко спрямована
афг.
афганська мова
балк.
балкарська мова
башк.
башкірська мова
бел.
белуджська мова
блр.
білоруська мова
болг.
болгарський
болгарська мова
браз.
бразильська мова
булг.
булгарська мова
ВДІМ
відділ документів іноземними мовами


мова - іменник, жіночий рід, неістота, I відміна
відмінокоднинамножина
називниймовамови
родовиймовимов
давальниймовімовам
знахідниймовумови
орудниймовоюмовами
місцевийна/у мовіна/у мовах
кличниймовомови


-и, ж.
1) Здатність людини говорити, висловлювати свої думки.
2) Сукупність довільно відтворюваних загальноприйнятих у межах даного суспільства звукових знаків для об'єктивно існуючих явищ і понять, а також загальноприйнятих правил їх комбінування у процесі вираження думок. || Різновид цього комбінування у процесі вираження думок, якому властиві ті або інші характерні ознаки.
••
Амо́рфні (ізолю́ючі) мо́ви — мови, що не мають форм словозміни.
••
Держа́вна мо́ва — офіційно визнана і прийнята для спілкування у державних установах та армії, у спілкуванні між юридичними особами.
••
Інозе́мні мо́ви — мови, якими спілкуються в іноземних країнах, за кордоном.
••
Матери́нська мо́ва (матери́нка) — мова, якою спілкуються переважно з батьками, в окремій сім'ї.
••
Ме́ртва мо́ва — мова, яка історично зникла із вжитку в регіонах, де нею користувалися (латина, давньогрецька, давньоруська та ін.).
••
Націона́льна мо́ва — мова, якою спілкуються представники однієї національності.
••
Части́на мо́ви — граматична категорія слів, об'єднаних спільністю значення, форм і синтаксичної ролі.
3) Мовлення, властиве кому-небудь; манера говорити.
••
Езо́півська мо́ва — замаскований спосіб вираження думок з недомовками й натяками. (Від імені давньогрецького байкаря Езопа).
4) Те, що говорять, чиї-небудь слова, вислови. || Розмова, бесіда. || Звуки розмови. Вести мову. Знаходити спільну мову.
5) Публічний виступ на яку-небудь тему; промова.
6) тільки одн., чого, яка, перен. Те, що виражає собою яку-небудь думку, що може бути засобом спілкування.
7) У системах обробки інформації – природна або штучна знакова система для передачі інформації.
••
Алгоритмі́чна мо́ва — штучна мова, призначена для написання алгоритмів.
••
Кома́ндна мо́ва — набір процедурних операндів із встановленим синтаксисом, що використовуються для вказівки на функції, які повинні бути виконані операційною системою.
••
Маши́нна мо́ва — мова програмування, призначена для подання програм у формі, що дозволяє виконувати їх безпосередньо технічними засобами обробки даних.
••
Шту́чна мо́ва — мова, правила якої точно встановлені до її використання.
мова
1.2

Введіть слово: