Тлумачення слова: морфема

морфема


морфема-и, ж., лінгв.
Найменша значуща частина слова (корінь, суфікс, префікс, флексія), що складається з однієї або кількох фонем.
морфема
1.2

Введіть слово: