Тлумачення слова: надходити

надходити


надходити-джу, -диш, недок., надійти́, -дійду́, -ді́йде́ш, док.
1) Ідучи, прибувати кудись або наближатися до кого-, чого-небудь, часто трохи пізніше, ніж інші; підходити, приходити. || Пливучи, їдучи, наближатися, прибувати. || розм. Прибувати куди-небудь із певним завданням.
2) Наступати, наставати, наближатися в часі (про пори року, частини дня і т. ін.). || Починатися, наставати (про суспільні явища).
3) Приходити на місце призначення, доставлятися куди-небудь (про щось відправлене, послане і т. ін.). || Поширюватися, досягати чого-небудь, доходити до кого-небудь (про чутки, відомості і т. ін.).
4) Оволодівати кимось, охоплювати кого-небудь (про настрій, почуття, стан і т. ін.).
5) Виникати, з'являтися (про думки, спогади і т. ін.).
надходити
1.2

Введіть слово: