Тлумачення слова: об'єкт

об'єкт


об'єкт

Збіги в тлумаченнях:
ДРОДВ
динаміка реформування обєктів державної власності
ДСАРСВО
Державна спеціалізована аварійно-рятувальна служба на водних обєктах МНС
ЗОК
засоби обєктивного контролю
КО
контрольований обєкт
КОАТУУ
код одиниці адміністративно-територіального устрою України
класифікатор обєктів адміністративно-територіального устрою України
КОБД
координатно-обєктна база даних
НЛО
нерозпізнаний літальний обєкт
непізнаний літальний обєкт
невідомий літаючий обєкт
ОГД
обєкт господарської діяльності
ОЕК
обєкт експлуатаційного контролю
ОК
обєкт контролю
ОПВ
обєкт промислової власності
ОПЗ
обєкт поштового звязку
ОПІВ
обєкт права інтелектуальної власності
ОУ
обєкт «Укриття»
ОУХР
обєкт з утилізації хімічних речовин
ОІВ
обєкт інтелектуальної власності
ПЗУ
План здійснення заходів на обєкті «Укриття»
ПНО
потенційно-небезпечні обєкти
Укргазпроект
Укнаїнський інститут проектування обєктів газової промисловості
Укрдіпродор
Український державнй інститут з проектування обєктів дорожнього господарства
ДП


-а, ч.
1) філос. Пізнавана дійсність, що існує поза свідомістю людини і незалежно від неї.
2) чого і без додатка. Явище, предмет, особа, що на них спрямовано певну діяльність, увагу і т. ін. || Предмет наукового і т. ін. дослідження, спеціальної зацікавленості, компетенції. || Предмет, що розглядається з метою його використання за призначенням, вивчення.
••
Во́дний об'є́кт — сформований природою або створений штучно об'єкт ландшафту чи геологічна структура, де зосереджуються води.
••
Екологі́чно небезпе́чний об'є́кт — об'єкт, що за своїми властивостями забруднює довкілля.
••
Об'є́кт пра́ва — явище, на яке спрямовується дія права.
••
Об'є́кти оподаткува́ння — доходи (прибуток), додаткова вартість продукції, вартість певних товарів, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законодавчими актами держави.
••
Піддо́слідний об'є́кт — окремі види тварин, вищих рослин, грибів, бактерій, прийняті в лабораторній практиці для випробувань.
••
Техноге́нно небезпе́чний об'є́кт — об'єкт, що може створювати небезпеку населенню та довкіллю.
3) спец. Певна одиниця (споруда, підприємство, ділянка місцевості і т. ін.) господарського чи оборонного значення.
4) лінгв. Те саме, що додаток 3).
об'єкт
1.2

Введіть слово: