Тлумачення слова: оподаткування

оподаткування


оподаткування

Збіги в тлумаченнях:
ЗЗО
звільнення — звільнення — оподаткування
пенсійна схема
ЗОО
звільнення — оподаткування — оподаткування
пенсійна схема
ОЗЗ
оподаткування — звільнення — звільнення
пенсійна схема


-я, с.
1) Дія за знач. оподаткувати.
2) Система розрахунку податків та форми їх виплати.
••
Прогреси́вне оподаткува́ння — система оподаткування, за якої податкові ставки збільшуються із зростанням доходу платника податку.
••
Пропорці́йне оподаткува́ння — система оподаткування, за якої податкові ставки встановлюються в єдиному відсотку до доходу платника податків.
оподаткування
1.2

Введіть слово: