Тлумачення слова: оратор

оратор


оратор

Частковий збіг:
держсільгосплабораторія
державна випробувальна лабораторія сільськогосподарської сировини та харчової продукції
Центральна держсільгосплабораторія
Збіги в тлумаченнях:
ВЛ
виробнична лабораторія
ВЛ
випробувальна лабораторія
ВТЛ
виробнича технологічна лабораторія
ГНДЛ
галузева науково-дослідна лабораторія
КДЛ
клініко-діагностична лабораторія
лаб.
лабораторія
лабораторний
ЛВМОК
лабораторія вимірювання і монтажу оптичного кабелю
ЛСІТ
лабораторія сучасних інформаційних технологій в медицині
КМАПО
ЛТК
лабораторія технічного контролю
ЛІРТ
лабораторія інженерних розробок і технологій
МРЛ
міжнародна радіоекологічна лабораторія
НДЛ
науково-дослідна лабораторія
НДЛ ЕДЕМ
науково-дослідна лабораторія екологічних досліджень та екологічного моніторингу
ВНТУ
НДЛЦ
науково-дослідницький лабораторний центр
НТЛ
науково-термінологічна лабораторія
ПНДЛ
проблемна науково-дослідна лабораторія
СЛАМДТ
Славутицька лабораторія міжнародних досліджень і технологій
ХКВЛ
харчова контрольно-виробнича лабораторія
ЦДЛВМ
Центральна державна лабораторія ветеринарної медицини


-а, ч.
Той, хто володіє мистецтвом виголошування промов. || Той, хто виголошує промову; промовець.
оратор
1.2

Введіть слово: