Тлумачення слова: організація

організація


організація

Частковий збіг:
облорганізація
обласна організація
Збіги в тлумаченнях:
АОІВ
Африканська організація інтелектуальної власності
АРОПВ
Африканська регіональна організація промислової власності
АСЕАН
Організація країн Південно-Східної Азії
Асоціація держав Південно-Східної Азії
Assocіatіon of Southeast Asіan Natіons, ASEAN
англ.
БМО
будівельно-монтажна організація
БО
благодійна організація
БОМС
базова організація метрологічної служби
БРПО
Білоруська республіканська піонерська організація
ВБО
всеукраїнська благодійна організація
ВГО
всеукраїнська громадська організація
ВЕГО
всеукраїнська екологічна громадська організація
наприклад: ВЕГО «МАМА-86»
ВМГО
всеукраїнська молодіжна громадська організація
наприклад: ВМГО «Альтернатива-В»; ВМГО «Україна-ХХІ»
ВМО
Всесвітня метеорологічна організація
ВМО
всеукраїнська молодіжна організація
наприклад: ВМО «Молодь проти корупції»
ВМО
Всесвітня митна організація
англ.: World customs organіzatіon, WCO
ВОД
воєнна організація держави
ВОЖ
Всеафриканська організація жінок
ВОМГО
вінницька обласна молодіжна громадська організація
наприклад: ВОМГО «Фонд студентських ініціатив»
ВОО
волинська обласна організація
наприклад: ВОО «Національний альянс»
ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоровя


організація - іменник, жіночий рід, неістота, I відміна
відмінокоднинамножина
називнийорганізаціяорганізації
родовийорганізаціїорганізацій
давальнийорганізаціїорганізаціям
знахіднийорганізаціюорганізації
оруднийорганізацієюорганізаціями
місцевийна/у організаціїна/у організаціях
кличнийорганізацієорганізації


-ї, ж.
1) Дія за знач. організувати, організовувати і організуватися, організовуватися. Наукова організація праці.
••
Організа́ція да́них спец. — подання даних та керування даними відповідно до певних угод.
••
Організа́ція зв'язкі́в спец. — в обчислювальній техніці – сукупність методів та засобів побудови міжмодульних зв'язків.
••
Організа́ція па́м'яті спец. — розподіл оперативної пам'яті у відповідності із заданою організацією даних.
2) Об'єднання людей, суспільних груп, держав на базі спільності інтересів, мети, програми дій і т. ін. Організація Об'єднаних Націй.
3) Компанія, установа, їх підрозділи чи об'єднання, які виконують самостійні функції та мають адміністрацію.
••
Благоді́йна організа́ція — недержавна організація, головна мета якої полягає у здійсненні благодійницької діяльності.
••
Некомерці́йна організа́ція — організація, метою діяльності якої не є отримання прибутку (бібліотеки, музеї, біржі, фонди та ін.).
|| Державна, партійна, громадська і т. ін. установа.
4) Особливості будови чого-небудь; структура.
5) Фізичні й психічні особливості окремої особи.
6) Комплекс заходів, зміст яких полягає в координації дій окремих елементів системи.
7) В патології – процес обмеження та заміщення грануляційною тканиною ділянок некрозу.
організація
1.2

Введіть слово: