Тлумачення слова: осередок

осередок


осередок

Збіги в тлумаченнях:
ГОСП
головний осередок пропаганди
ЛОО
луганський обласний осередок
наприклад: ЛОО ВМГО «Демократичний альянс»


-дку, ч.
1) Місце зосередження чого-небудь; центр. || Центральний, вузловий пункт чого-небудь. || Місце зародження, виникнення, джерело поширення чого-небудь.
••
Осере́док ура́ження — територія, в межах якої внаслідок дії шкідливих чинників джерела небезпеки загинули або були уражені люди, тварини, рослини.
2) Основа, з якої розвивається, виростає, поширюється що-небудь. || Особа або група людей, навколо яких зосереджується яка-небудь діяльність. || Організаційна одиниця, що є частиною якого-небудь великого об'єднання. || заст. Первинна організація якого-небудь товариства, спілки і т. ін.
3) рідко. Те саме, що середовище.
4) Серединна, центральна частина чого-небудь; середина. || Внутрішня частина чого-небудь (дерева, плоду і т. ін.). Осередок стовбура дерева. Осередок яблука.
5) Місто, населений пункт, що має адміністративне, промислове, культурне і т. ін. значення для якоїсь місцевості, країни. || рідко. Центральна частина країни, місцевості, населеного пункту.
6) мед. Сукупність нервових клітин, що регулюють окремі функції організму.
7) діал. Оселя.
осередок
1.2

Введіть слово: