Тлумачення слова: основний

основний


основний

Збіги в тлумаченнях:
КОС
кислотно-основний стан
мед.
ОБТ
основний бойовий танк
ОЕТ
основний експортний трубопровід
осн.
основний
ОЦК
основний цифровий канал


I осн`овний
-а, -е.
1) спец. Стос. до основи (у 6 знач.).
••
Осно́вні поро́ди геол. — кристалічні гірські породи, багаті на магній, кальцій, залізо та бідні на кремнезем (базальт, лабрадорит, діабаз та ін.).
2) Стос. до основи (у 6 знач.). Основні нитки.
II основн`ий
-а́, -е́.
Найважливіший, головний. Провідний, визначальний. || Який є основою чого-небудь, становить його найважливішу частину. Кількісно найбільший; переважний.
••
В основно́му — головним чином, переважно.
••
Основне́ пита́ння філосо́фії — питання про відношення мислення до буття, духа до природи, свідомості до матерії.
••
Основни́й капіта́л ек. — частина продуктивного капіталу, вкладена в засоби виробництва (виробничі приміщення, машини і т. ін.).
••
Основни́й тон муз. — а) Головний звук з певної групи; б) перший за порядком звук натурального звукоряду.
••
Основні́ виробни́чі фо́нди — частка виробничих фондів, яка використовується більше одного виробничого циклу і в кожному циклі частково переносить свою вартість на новостворений продукт.
основний
1.2

Введіть слово: