Тлумачення слова: особа

особа


особа

Часткові збіги:
ФО
фізособа
фізична особа
фізособа
фізична особа
Збіги в тлумаченнях:
ЗО
застрахована особа
ОБГ
особа без громадянства
ПО
посадова особа
ФОП
фізична особа — підприємець
ЮО
юридична особа


-и, ж.
1) Окрема людина, індивід. || перев. з означ. Людина, що посідає певне, перев. високе, становище в суспільстві, у колективі і т. ін. || з присв. займ. або прикм. власний. Уживається замість зворотного займ. себе. Дійова особа. Культ особи. Посвідка про особу.
••
Асоційо́вана осо́ба — працівники комісійних закладів, а також агенти і пов'язані з ними особи, що займаються пошуком клієнтів, знаходяться у постійному контакті з ними.
••
Посадо́ва осо́ба — див. посадо́вий.
••
Фізи́чна осо́ба — окрема людина, яка є суб'єктом цивільного права.
••
Юриди́чна осо́ба — організація, установа, яка є єдиним, самостійним носієм цивільних прав та обов'язків і має певні ознаки юридичної особи.
••
В осо́бі кого — в кому-небудь (про конкретну людину, установу і т. ін.).
2) Людська індивідуальність, особистість; людина як втілення індивідуального начала в суспільстві.
3) жарт. Постать, тіло.
4) Граматична категорія дієслів, що виражається їх формами та особовими займенниками.
особа
1.2

Введіть слово: