Тлумачення слова: особистість

особистість


особистість-тості, ж.
Конкретна людина з погляду її культури, особливостей характеру, поведінки і т. ін.; індивідуальність, особа.
••
Дина́міка особи́стості псих. — загальний термін, що його вживають для позначення вивчення складних аспектів мотивації, емоцій і поведінки особистості.
••
Інтегра́ція особи́стості псих. — координація, організація або уніфікація різних рис, що є складовими особистості людини.
••
Ро́зпад особи́стості псих. — термін, який використовується для позначення обставин, за яких різні компоненти втрачають свою структурну сутність.
особистість
1.2

Введіть слово: