Тлумачення слова: педагогічний

педагогічний


педагогічний

Збіги в тлумаченнях:
АДПУ
Азербайджанський державний педагогічний університет
БДПУ
Бердянський державний педагогічний університет
ВДПУ
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
ГДПУ
Глухівський державний педагогічний університет
ГДПІІМ
Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
ДДПУ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка
ДОПМПЦ
Дніпропетровський обласний психолого-медико-педагогічний центр
ЗУПІ
Закарпатський угорський педагогічний інститут
КДПУ
Кіровоградський державний педагогічний університет
КДПУ
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
КДПІІМ
Київський державний педагогічний інститут іноземних мов
КДІПІ
Кримський державний індустріально-педагогічний інститут
КІПУ
Кримський інженерно-педагогічний університет
ЛДПУ
Луганський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
ЛНПУ
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
МДПУ
Миколаївський державний педагогічний університет
МДПУ
Мелітопольський державний педагогічний університет
НДПУ
Ніжинський державний педагогічний університет імені М. В. Гоголя
НПУ
Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова
ПДПУ
Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка


-а, -е.
1) Стос. до педаго́гіки.
••
Педагогі́чна психоло́гія — галузь психології, яка вивчає закономірності психічної діяльності людей у процесі навчання.
••
Педагогі́чні товари́ства — громадські організації вчителів, діячів педагогічної науки й народної освіти.
2) Прикм. до педагог. || Який готує педагогів.
••
Педагогі́чний університе́т — вищий навчальний заклад для підготовки вчителів для загальноосвітніх навчальних закладів.
••
Педагогі́чні кла́си — додаткові класи в середніх жіночих навчальних закладах у дореволюційній Росії для підготовки вчительок початкових шкіл.
••
Педагогі́чні учи́лища — середні спеціальні навчальні заклади для підготовки вчителів початкових класів загальноосвітніх шкіл та вихователів дошкільних закладів.
3) Який відповідає правилам, вимогам педагогіки.
педагогічний
1.2

Введіть слово: