Тлумачення слова: покажчик

покажчик


покажчик

Збіги в тлумаченнях:
БПЛ
бібліографічні покажчики літератури
покажч.
покажчик
ТПЛ
тематичні покажчики літератури


-а, ч.
1) Напис або який-небудь знак (стрілка, тичка і т. ін.), що вказує на напрям руху, розташування чого-небудь і т. ін. Світловий покажчик.
2) Контрольно-вимірювальний прилад.
3) Довідник або довідковий перелік (список). || Довідкова книжка або довідковий список, доданий до книжки. Бібліографічний покажчик.
••
Абетко́вий пока́жчик — словник дескрипторів або ключових слів інформаційно-пошукового тезауруса, систематизованих за абеткою.
4) заст. Те саме, що показник 1), 2).
покажчик
1.2

Введіть слово: