Тлумачення слова: показник

показник


показник

Збіги в тлумаченнях:
ВППЗ
виробничі показники з праці та заробітної плати
ОПМ
основні прогнозні макропоказники
ОПТУ
основні показники торгівлі України
ПДЕРІ
показники діяльності елементів ринкової інфраструктури
ПДОСМП
показники діяльності окремих субєктів малого підприємництва
ПЕВ
показники ефективності використання
ПКР
показник кореляційної різниці
мед.
показн.
показник
ПОШвид
показник обємної швидкості видиху
мед.
ПСПО
показники стану побутового обслуговування
населення
ПТЕСП
паспорт техніко-економічних та соціальних показників
ПТО
показники технічної оснащеності
праці
СОПРПШВ
структура та основні показники підрозділів обєднання (підприємства) з ремонту та пошиття швейних виробів
ІПД
інтегральні показники діяльності
ІПДГЛ
інтегральні показники діяльності генодинамічного ланку
мед.
ІПДКРС
інтегральні показники діяльності кардіореспіраторної системи
мед.
ІПДМЛ
інтегральні показники діяльності метаболічного ланку
мед.
ІПДРЛ
інтегральні показники діяльності респіраторного ланку
мед.


-а, ч.
1) Свідчення, доказ, ознака чого-небудь.
2) перев. мн. Наочні дані про результати якоїсь роботи, якогось процесу; дані про досягнення в чому-небудь. || Дані, які свідчать про кількість чого-небудь. Показник токсичності води.
3) Явище або подія, на підставі яких можна робити висновки про перебіг якого-небудь процесу.
4) Кількісна характеристика властивостей виробу (процесу).
••
Пока́зник наді́йності — показник, що характеризує одну або декілька властивостей з тих, які в сукупності складають надійність об'єкта.
••
Пока́зник безпе́чності проду́кції — кількісна характеристика однієї або декількох властивостей продукції, що визначають відсутність потенційної небезпечності продукції для споживача.
••
Пока́зник скла́ду та власти́востей води́ — фізичні, хімічні, бактеріологічні та гідробіологічні характеристики води, згідно з якими роблять висновок щодо її якості через порівняння з нормами якості води.
5) У системах обробки інформації – складова одиниця інформації, утворена реквізитом-основою та реквізитами-ознаками, що відносяться до нього.
6) рідко. Те саме, що покажчик 1).
••
Пока́зник сте́пеня мат. — цифра чи літера, що вказує, до якого степеня підноситься число або вираз.
показник
1.2

Введіть слово: