Тлумачення слова: покрив

покрив


покрив-у, ч.
1) Верхній шар, який покриває що-небудь. || Більш або менш суцільне покриття на якійсь поверхні. || Клітинні тканини, які вкривають ззовні тіло та органи тваринного або рослинного організму.
••
Живи́й по́крив — мохово-лишайникова, трав'яниста та напівкущова рослинність, що вкриває лісовий, степовий і т. ін. ґрунт.
••
Ме́ртвий по́крив — шар залишків відмерлої рослинності, що вкриває лісовий, степовий і т. ін. ґрунт. **
••
Тектоні́чний по́крив — форма деформації шарів гірських порід з розривом їх суцільності, що утворюється внаслідок стиснення і наповзання однієї частини верств на інші.
2) Шматок тканини, яким покривають кого-, що-небудь; покривало.
3) Те, що вкриває собою кого-, що-небудь; покриття. || Те, що охоплює, огортає собою.
••
Сі́яти під по́крив чого с. г. — підсівати багаторічні трави до озимої або ярової культури.
покрив
1.2

Введіть слово: