Тлумачення слова: положення

положення


положення

Збіги в тлумаченнях:
НВЗПМ
наказ про внесення змін у положення про міністерство
НВЗППО
наказ про внесення змін у положення про промислове обєднання
НП(С)Бо
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку
ПБО
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
ПМ
положення про міністерство
ПРАМП
Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами
наприклад: ПРАМП-2006
ПСБО
П(с)БО
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
СЕП
спеціальні експлуатаційні положення


-я, с.
1) Місцезнаходження кого-, чого-небудь у просторі. || Місце розташування якого-небудь пункту чи ділянки земної поверхні. || Розміщення тіла або його частин; поза.
2) розм. Певне становище, зумовлене відповідними обставинами. || Сукупність обставин, що створюють те чи інше становище. || Місце, роль у суспільстві, в соціальному чи професійному середовищі. || літ. Ситуація, в яку автор ставить героїв для розкриття характерів, образів або для розвитку сюжету.
3) Зведення правил, законів і т. ін. з певного питання. || Твердження, думка, що лежить в основі чого-небудь; теза.
положення
1.2

Введіть слово: