Тлумачення слова: посвідчення

посвідчення


посвідчення-я, с.
1) Дія за знач. посвідчити.
2) Офіційний документ, який потверджує якийсь факт або містить стислі відомості про кого-небудь; посвідка.
••
Посві́дчення про відря́дження — документ, що дається особі, яка виїжджає кудись для виконання якого-небудь службового доручення.
3) перен. Те, що є доказом правдивості чого-небудь, правильності якогось висновку, твердження і т. ін.
посвідчення
1.2

Введіть слово: