Тлумачення слова: поступатися

поступатися


поступатися-а́юся, -а́єшся, недок., поступи́тися, -ступлю́ся, -сту́пишся; мн. посту́пляться; док.
1) перев. кому чим. Добровільно відмовлятися від чого-небудь на користь іншого або заради чогось; віддавати кому-небудь щось. || перев. док., розм. Продаючи що-небудь, зменшити, знизити ціну.
••
Поступа́тися мі́сцем — а) вставати або посуватися, звільняючи місце для кого-небудь; б) (перев. кому, чому, рідше перед ким – чим) замінюватися, заступатися ким-, чим-небудь.
2) перев. кому, чому і без додатка. Переставати сперечатися з кимсь, заперечувати комусь; підкорятися, іти на поступки кому-небудь. || перев. без додатка. Відмовлятися від своїх планів, намірів або поглядів, переконань і т. ін. на догоду кому-небудь. || Під тиском кого-, чого-небудь припиняти свою боротьбу, діяльність тощо, відмовлятися від своїх вимог, прав і т. ін. || рідко. Піддаватися дії чого-небудь.
3) кому, чому, перед кимчим, перев. із запереч. не. Виявлятися гіршим у якомусь відношенні порівняно з ким-, чим-небудь; не витримувати порівняння з кимсь, чимсь. Поступитися першістю.
4) заст. Іти, ступати. || тільки док., перев. у сполуч. зі сл. з місця. Зрушити з місця, ступити крок. || перен. Посуватися вперед (про справу, роботу і т. ін.).
5) заст. Відходити, відступати (назад або вбік).
6) діал. Підходити до кого-, чого-небудь.
7) діал. Робити, чинити.
поступатися
1.2

Введіть слово: