Тлумачення слова: предмет

предмет


предмет

Збіги в тлумаченнях:
ВНП
вибухонебезпечні предмети
МШП
малоцінні і швидкозношувані предмети
ПП
предметно-практичний
ПР
предметно-розумовий
ПР
предметна рубрика
предм.
предметний
ЄКПП
Єдиний класифікатор предметів постачання


-а, ч.
1) Будь-яке конкретне матеріальне явище, що сприймається органами чуття. || також у сполуч. зі сл. споживання, торгівля, розкіш і т. ін. Певна річ, що задовольняє ті чи інші потреби (звичайно побутові).
••
Предме́ти пра́ці — об'єкт прикладення людської праці в процесі виробництва.
••
Предме́ти спожива́ння — частина сукупного суспільного продукту, яку використовують у сфері невиробничого споживання.
2) Логічне поняття, що становить зміст думки, пізнання і т. ін.
3) Те, на що спрямована пізнавальна, творча, практична діяльність кого-, чого-небудь. || Об'єкт почуттів, переживань. і т. ін.; особа, що викликає у іншої особи інтерес, потяг до себе, почуття кохання тощо.
4) Коло знань, що становить окрему дисципліну викладання. Обов'язковий предмет.
предмет
1.2

Введіть слово: