Тлумачення слова: програма

програма


програма

Часткові збіги:
держпрограма
державна програма
соцпрограма
соціальна програма
інвестпрограма
інвестиційна програма
Збіги в тлумаченнях:
БУМАД
«Програма допомоги запобіганню незаконного обігу наркотиків і наркоманії в Білорусі, Україні і Молдові»
«Білорусь, Україна та Молдова проти наркотиків»
програма ЕС и ПРООН
англ.: Programme of assіstance for the preventіon of drug abuse and drug traffіckіng іn Belarus, Ukraіne, Moldova, BUMAD
ДНТП
державна наукова та науково-технічна програма
державна науково-технічна програма
ДПЕСРУ
Державна програма економічного та соціального розвитку України
ДЦП
державна цільова програма
ЕПД
екологічна програма дій
наприклад: ЕПД для ЦСЄ
ЗКПУ
Загальнодержавна космічна програма України
наприклад: ЗКПУ на 2007—2011 роки
З(Н)КПУ
загальнодержавна (національна) космічна програма України
КДПЕУ
Комплексна державна програма енергозбереження України
КП
комплексна програма
наприклад: КП ЄНСЗ
КПП
корпоративна пенсійна програма
МБП
Міжнародна біологічна програма
МПВСР
Муніципальна програма врядування та сталого розвитку
України
МПСР
Муніципальна програма сталого розвитку
України
НЕП
Неп
Національна енергетична програма
див. також НЕПУ
НЕПУ
Непу
Національна енергетична програма України
наприклад: НЕПУ-2010
див. також НЕП
НПІ
національна програма інформатизації
наприклад: НПІ України
ОП
освітня програма


-и, ж.
1) Наперед продуманий план якої-небудь діяльності, роботи і т. ін.
••
Екологі́чна програ́ма — порядок контролю за станом довкілля.
2) Ідейний напрямок, політична платформа, якою керується яка-небудь організація, партія, якесь товариство, якийсь друкований орган або окремий політичний, державний, суспільний діяч. || Документ, в якому викладено основні положення діяльності політичної партії, організації або окремого політичного, державного, суспільного діяча.
3) План роботи підприємства на якийсь строк, що передбачає обов'язковість випуску певної кількості продукції.
4) Стислий виклад основного змісту навчального предмета; брошура, книжка з таким викладом. || Обсяг знань, умінь і навичок, обов'язкових для засвоєння на різних етапах навчання. Шкільна програма.
5) Сукупність номерів, що входять до складу концерту, вистави, радіопередачі тощо і виконуються хором, ансамблем, оркестром і т. ін. || Друкований покажчик із послідовним переліком номерів концерту, передач радіо і телебачення, автора, режисера, дійових осіб і виконавців і т. ін. театральної або циркової вистави тощо.
6) Тема твору живопису, що давалась учневі Російської імператорської академії мистецтв; картина, малюнок на таку тему.
7) Тема (сюжет) інструментального музичного твору. || Сюжет програмного музичного твору.
8) спец. Докладний план дії обчислювальної машини, що складається з послідовних команд, за якими машина виконує весь процес обробки даних. || Програмний продукт, призначений для розв'язання визначених прикладних або системних завдань.
••
Абсолю́тна програ́ма — програма машинною мовою, виконання якої залежить від її положення в оперативній пам'яті.
••
Вихідна́ програ́ма — результат трансляції вхідної програми.
••
Вхідна́ програ́ма — програма, прийнятна для певного транслятора.
••
Допомі́жна́ програ́ма — те саме, що се́рвісна програ́ма.
••
Керу́юча програ́ма — системна програма, що реалізує набір функцій керування.
••
Помилкостійка́ програ́ма — програма, що не припиняє працювати, але й не виконує незворотних дій за умови введення безглуздих команд або даних.
••
Програ́ма заванта́ження — сервісна програма, яка виконує редагування зв'язків і завантаження об'єктної програми до оперативної пам'яті.
••
Резиде́нтна програ́ма — програма, що постійно міститься в оперативній пам'яті.
••
Се́рвісна програ́ма — програма, призначена для надання послуг загального характеру користувачам та експлуатаційному персоналу.
••
Систе́мна програ́ма — програма, призначена для підтримання працездатності системи обробки даних.
9) Канал радіо або телебачення.
програма
1.2

Введіть слово: