Тлумачення слова: профілактика

профілактика


профілактика

Збіги в тлумаченнях:
ПКП
постконтактна профілактика
мед.
ППВМД
профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини


-и, ж.
1) Заходи, що запобігають виникненню й поширенню хвороб, сприяють охороні здоров'я населення.
••
Профіла́ктика захво́рювань — система заходів, спрямованих на попередження захворювань через усунення причин та умов, що їх викликають.
2) тех. Сукупність заходів, які запобігають передчасним поломкам і спрацюванню машин, механізмів і т. ін., відвертають аварії на виробництві, транспорті тощо.
профілактика
1.2

Введіть слово: