Тлумачення слова: підручник

підручник


підручник

Збіг у тлумаченні:
підруч.
підручник


-а, ч.
1) Книга, певного змісту і структури, за якою вивчають навчальний предмет. Підручник з математики.
2) тех. Підставка, опора для різального інструмента на токарному верстаті.
3) зневажл., рідко. Пособник у зрадницькій, підступній і т. ін. справах.
підручник
1.2

Введіть слово: