Тлумачення слова: рада

рада


рада

Часткові збіги:
Київрада
Київьска рада
Ленрада
Ленінградська рада
медрада
медична рада
Мосрада
Московська рада
міськрада
міська рада
НР
Нацрада
Національна рада
облпромрада
обласна рада промислової кооперації
облрада
обласна рада
політрада
політична рада
райрада
районна рада
селищрада
селищна рада
сільрада
сільска рада
Збіги в тлумаченнях:
АЗПАК
Азіатсько-тихоокеанська рада
АЙРЕКС
Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів
АР
адміністративна рада
наприклад: АР ВПС
АРВТ
Американська рада вчених товариств
АРУ
Атлантична Рада України
БКР
Бізнесова консультативна рада
БРСВ
боротьба з розкраданнями соціалістичної власності
наприклад: служба БРСВ
ВМКМР
Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з питань правової освіти населення


-и, ж.
1) Пропозиція, вказівка, як діяти в яких-небудь обставинах, допомога добрим словом у скруті; порада. Давати собі раду.
2) Спільне обговорення яких-небудь питань, обмірковування чого-небудь із кимсь. || Нарада, засідання.
••
Держа́ти (ра́дити) ра́ду — радитися з ким-небудь.
3) Колегіальний орган якої-небудь організації, установи чи сама організація, установа, що розпоряджається, керує ким-, чим-небудь або радить у чомусь. Вчена рада. Педагогічна рада.
••
Біржова́ ра́да — вищий орган управління біржі.
••
Ра́да Безпе́ки ООН — основний постійно діючий орган ООН, на який покладено головну відповідальність за підтримання міжнародного миру й безпеки.
••
Ра́да директорі́в — колегіальний орган, який здійснює загальне керівництво діяльністю акціонерного товариства.
4) Орган державної влади, який є формою політичної організації суспільства.
••
Верхо́вна Ра́да Украї́ни — найвищий орган державної влади та єдиний законодавчий орган України.
••
Ра́да міні́стрів — а) в царській Росії у 1857-1882 рр. – дорадчий орган із загальнодержавних справ під головуванням царя, у 1905-1917 рр. – вищий орган влади (уряд); б) в СРСР в 1946-1990 рр. – вищий виконавчий і розпорядчий орган державної влади (уряд) Союзу РСР; в) в Російській Федерації – назва уряду до прийняття Конституції 1993 р.; г) назва урядів в Болгарії, Угорщині, Греції, Італії та деяких ін. країнах.
••
Ра́да шта́тів — назва верхньої палати парламенту Індії.
5) У Запорізькій Січі та в Лівобережній Україні у 17-18 ст. – загальні збори козаків.
••
Ра́да генера́льної старши́ни — в Україні у 17-18 ст. – вузький дорадчий орган при гетьмані, створюваний зі складу Ради старшини.
••
Ра́да старши́ни — в Україні у 17-18 ст. – дорадчий орган при гетьмані, до складу якого входила вся старшинська верхівка.
рада
1.2

Введіть слово: