Тлумачення слова: регіональна

регіональна


регіональна

Збіги в тлумаченнях:
АРОПВ
Африканська регіональна організація промислової власності
КДРТРК
Київська державна регіональна телерадіокомпанія
КРД
київська регіональна дирекція
наприклад: КРД АППБ «Аваль»
КРМ
Київська регіональна митниця
КРО
Київська регіональна організація
наприклад: КРО ПНЕРУ
ЛРТПП
Луганська регіональна торгово-промислова палата
МАУ
Міжрегіональна академія управління
МАУП
Міжрегіональна академія управління персоналом
МФК
Міжрегіональна фінансова компанія
ТОВ
МІП
Міжрегіональна мережа інвестиційних посередників
ОРСДВСКДКТ
Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні та транспорті
ОРІТ
Міжамериканська регіональна організація трудящих
Regіonal Іnteramerіcana de Trabajadores, ORІT
РАДО
РАО
регіональна антидопінгова організація
наприклад: РАДО Східної Європи
РАТС
Регіональна антитерористична структура
ШОС
РД
регіональна дирекція
наприклад: Київська РД АППБ «Аваль»
див. також КРД
РДТРК
регіональна державна телерадіокомпанія
наприклад: Севастопольська РДТРК
РЕ
«Регіональна економіка»
часопис
РКГ
регіональна координаційна група
наприклад: РКГ антитерористичного центру ГУСБУ в Криму
РКР
Регіональна конференція радіозвязку
МСЕ
наприклад: РКР-06
РМ
регіональна митниця
регіональна
1.2

Введіть слово: