Тлумачення слова: редактор

редактор


редактор

Частковий збіг:
літредактор
літературний редактор
Збіги в тлумаченнях:
літред
літературний редактор
ред.
редактор
редакційний
редакція


-а, ч.
1) Той, хто редагує (у 1 знач.) текст. Художній редактор. || спец. Програма, що забезпечує редагування.
••
Графі́чний реда́ктор — програма редагування графічної інформації.
••
Екра́нний реда́ктор — текстовий редактор, що забезпечує відображення та редагування тексту на екрані дисплея.
••
Реда́ктор ба́зи да́них — програма у складі системи керування базами даних, яка забезпечує редагування структури та вмісту баз даних.
••
Реда́ктор зв'язкі́в — програма, признач. для створення завантажувального модуля з одного чи кількох об'єктних модулів.
••
Реда́ктор програ́м — див. синтаксичнозорієнто́ваний реда́ктор.
••
Рядко́вий реда́ктор — текстовий редактор, що виконує операції у відповідності з текстовими командами над вказаними у них рядками.
••
Синтаксичнозорієнто́ваний реда́ктор — редактор текстових програм, який враховує синтаксис мови програмування.
2) Керівник якого-небудь видання.
редактор
1.2

Введіть слово: