Тлумачення слова: реклама

реклама


реклама

Часткові збіги:
політреклама
політична реклама
соцреклама
соціальна реклама
Збіг у тлумаченні:
рекл.
реклама
рекламний


-и, ж.
1) тільки одн. Популяризація товарів, видовищ, послуг і т. ін. з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників і т. ін. || Поширення відомостей про кого-, що-небудь для створення популярності.
••
Інституціона́льна рекла́ма — тип реклами, направлений на покращення репутації фірми, прямо не пов'язаний з рекламою якої-небудь конкретної продукції.
••
Інформати́вна рекла́ма — реклама, яка створює первинний попит та інформує споживача про існування товару, його властивості.
••
Непряма́ рекла́ма — неявна реклама, рекламування товарів та послуг через інтерв'ю, публікації, радіо і телепередачі, в яких згадується рекламований товар.
2) Плакат, об'ява і т. ін., що використовуються як засіб привертання уваги покупців, споживачів.
реклама
1.2

Введіть слово: