Тлумачення слова: розподіл

розподіл


розподіл

Збіги в тлумаченнях:
ВРУ
відкрита розподільча установка
відкрите розподільче устаткування
ВРІ
відбірковий розподіл інформації
ГП
газорозподільне підприємство
ГРП
газорозподільний пункт
ГРС
газорозподільна станція
ЗВБВ
[розподіл] зобовязань і вимог банку щодо валют
ЗВБІВВ
[розподіл] зобовязань та вимог банку в іноземній валюті за видами
ЗРПРП
звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій
ЗРУ
закрите розподільче устаткування
КРПЕ
комплектний розподільчий пристрій з елегазовою ізоляцією
КРУ
комплектне розподільче устаткування
КРУВ
розподільче устаткування для експлуатації на відкритому просторі
КРУЕ
комплектне розподільче устаткування з елегазовою ізоляцією
КРУЗ
комплектне розподільче устаткування зовнішньої установки
НВЗПКПО
наказ про внесення змін у перерозподіл обовязків між керівництвом промислового обєднання
НВЗПОКП
наказ про внесення змін у перерозподіл обовязків між керівництвом підприємства
НРОК
наказ про розподіл обовязків між керівництвом
корпорації, концерну, асоціації, компанії
НРОКМ
наказ про розподіл обовязків між керівництвом міністерства
НРОКП
наказ про розподіл обовязків між керівництвом підприємства
НРОКПО
наказ про розподіл обовязків між керівництвом промислового обєднання


-у, ч.
1) Дія за знач. розподілити, розподіляти 1), 2). Розподіл матеріальних благ.
2) Розташування, розміщення чого-небудь.
3) Ряд чисел, що показують, як часто трапляється те чи інше значення випадкової величини.
••
Розпо́діл імові́рностей — зіставлення множини можливих значень випадкової величини з імовірностями.
розподіл
1.2

Введіть слово: