Тлумачення слова: роль

роль


роль

Частковий збіг:
фінконтроль
фінансовий контроль
Збіги в тлумаченнях:
АЗКТЛ
акт про зняття контрольних і грошових лічильників
АКПЗП
акт контрольний (вибірковий) перевірки якості забитої птиці
АКПТ
акт контрольної перевірки товарів
АКПТ
акт контрольної перевірки товарів
АКПЯ
акт контрольний (вибірковий) перевірки яєц
АКПІЦ
акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей
АКРБ
автоматичний контроль радіаційної безпеки
ВСК
вихрострумовий контроль
ГК
«Громадський контроль»
ВГО
ГКДС
Госпрозрахункова контрольно-диспетчерська служба
КГО
ГКРУ МО України
Головне контрольно-ревізійне управління Міністерства оборони України
ГКФУ
Головне контрольно-фінансове управління
ГКЧ
групова контрольна частота
ГоловКРУ України
Головне контрольно-ревізійне управління України
ДАБК
державний архітектурно-будівельний контроль
наприклад: у назві експертної групи «Експертиза і ДАБК»
ДВСКН
державний ветеринарно-санітарного контроль та нагляд на державному кордоні та транспорті
наприклад: служба ДВСКН
ДКРС
Державна контрольно-ревізійна служба
ДНДКІВПіКД
ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок
ДНКІБШМ
Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів


-і, ж.
1) Художній образ, втілюваний актором на сцені, у кінофільмі і т. ін. || перен. Нещирий, роблений спосіб поведінки, дії.
2) Повний текст однієї дійової особи в п'єсі.
3) Яка-небудь робота, якесь заняття, певний вияв себе в чому-небудь. || Становище, стан, обумовлені певними обставинами.
4) Вплив кого-, чого-небудь на щось, чия-небудь участь у чомусь.
5) псих. Форма поведінки людини в тій чи ін. ситуації на виробництві, в системі суспільних або міжособових відносин.
6) перен. Ступінь участі, міра впливу, значення в чомусь. Відігравати роль.
••
Бра́ти роль кого — бути ким-небудь, виконувати чиїсь обов'язки.
роль
1.2

Введіть слово: