Тлумачення слова: рід

рід


рід

Точні збіги:
РІД
результати інтелектуальної діяльності
РІД
реакція імунодифузії
мед.
Часткові збіги:
ДРІДУ
ДРІДУ НАДУ
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
ЛРІДУ
Львівський регіональний інститут державного управління
ЛРІДУ УАДУ
ОРІДУ
Одеський регіональний інститут державного управління
ОРІДУ НАДУ при Президентові України
Збіги в тлумаченнях:
ВОС
відмінність, однорідність і стабільність
например: експертиза сортів рослин на ВОС
ВФПМ
Всесвітня федерація поріднених міст
ГР
горючі рідини
ж. р.
жіночий рід
ЗВГ
зріджений вуглеводний газ
зріджений вуглеводневий газ
ЗПРРВ
завод з переробки рідких радіоактивних відходів
КП РРВ
комплекс з переробки рідких радіоактивних відходів
ЛЗР
легкозаймиста рідина
НДЦМР
«Науково-дослідний центр механіки рідини»
СП
ППВМД
профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини
РЗ
«Рідна земля»
громадська організація
РП
«Рідне Прибужжя»
газета
РРВ
рідкі радіаційні відходи
РРД
рідинний ракетний двигун
РРДУ
рідинна ракетна двигунна установка


ро́ду, ч.
1) Форма спільності людей за первіснообщинного ладу, господарське і соціальне об'єднання кровних родичів.
2) Ряд поколінь, що походять від одного предка. || збірн. Усі родичі, рідні; родина, рідня. || Уживається на позначення належності за народженням до якої-небудь соціальної групи, національності і т. ін. || рідко. Яка-небудь порода.
••
З (від) ро́ду в рід — у всіх поколіннях; з покоління в покоління, від батьків до дітей.
••
Ро́дом звідки, хто — уживається для визначення місця народження, національності, фаху і т. ін. кого-небудь.
3) Вид, тип чого-небудь. || заст. Жанр творів, що виник унаслідок розвитку різних способів відображення дійсності в літературі.
••
Рід військ — категорія військ, що мають однакове основне озброєння та однакове бойове призначення.
••
Свого́ ро́ду — своєрідний, певною мірою.
••
Тако́го ро́ду — подібний до кого-, чого-небудь.
••
Уся́кого (рі́зного) ро́ду — різноманітний, всілякий.
4) біол. Група тварин або рослин, що об'єднує близькоспоріднені види.
5) лог. Поняття, що включає в себе ряд менш загальних, видових понять.
6) Граматична категорія, властива іменникові багатьох мов.
рід
1.2

Введіть слово: