Тлумачення слова: свідоцтво

свідоцтво


свідоцтво

Збіги в тлумаченнях:
а. с.
авторське свідоцтво
БС
біржове свідоцтво
ГВААС
аукціон готівкової валюти (аукціонне свідоцтво)
СВУБ
свідоцтво про управління безпекою
СРМТ
свідоцтво про реєстрацію міжнародних торгів


-а, с.
1) Офіційний документ, який підтверджує якийсь факт або містить відомості про кого-небудь; посвідчення. Свідоцтво про одруження. Свідоцтво про народження.
••
А́вторське свідо́цтво — документ, що засвідчує визнання пропозиції винаходом, його пріоритет і авторство.
••
Вкладне́ свідо́цтво — документ, який підтверджує внесок грошей у кредитну установу, за яким вклад може бути витребуваний.
••
Депози́тне свідо́цтво — те саме, що вкладне́ свідо́цтво.
••
Заставне́ свідо́цтво — документ про заставу майна боржником, який дає право кредиторові у разі неповернення вчасно боргу продати заставлене майно.
••
Пайове́ свідо́цтво — документ, який засвідчує внесення паю; на відміну від акції не є цінним папером і не підлягає передачі іншій особі.
2) заст. Свідчення.
свідоцтво
1.2

Введіть слово: