Тлумачення слова: семантика

семантика


семантика-и, ж.
1) Значення мовних одиниць – окремих слів, фразеологізмів, складових частин слова тощо.
2) Те саме, що семасіологія.
••
Логі́чна сема́нтика — розділ математичної та формальної логіки, що вивчає взаємовідношення між виразами мови і позначуваними ними поняттями чи судженнями.
3) Значення (слова, виразу).
4) Розділ семіотики, що вивчає знакові системи як засоби вираження змісту.
5) Частина опису мови програмування, яка приписує зміст його конструкціям.
••
Сема́нтика да́них — зміст даних (на відміну від синтаксису даних, який розглядає тільки форми їх подання).
••
Сема́нтика програ́ми — зміст програми, змістовне значення її структури.
семантика
1.2

Введіть слово: