Тлумачення слова: семантичний

семантичний


семантичний-а, -е.
Прикм. до семантика.
••
Семанти́чний диференціа́л соц. — метод кількісного і якісного індексування значень при вимірюванні емоційного ставлення особистості до об'єктів.
••
Семанти́чний ідеалі́зм — суб'єктивно-ідеалістичний напрям, за яким центральною проблемою філософії є проблема мови, аналіз зв'язку між знаком (словом) і його змістом.
••
Семанти́чні катего́рії — характеристики мовних виразів, що визначають спорідненість між ними за певними ознаками.
семантичний
1.2

Введіть слово: