Тлумачення слова: соціальний

соціальний


соціальний

Збіги в тлумаченнях:
ВСФ
Всесвітній соціальний форум
англ.: World socіal forum, WSF
ВЧНП-ЗДСЗН
Всеукраїнська чорнобильська народна партія «За добробут та соціальний захист народу»
МСРЦ
медико-соціальний реабілітаційний центр
наприклад: МСРЦ «Дорога життя»
РДСУ
Російський державний соціальний університет
рос.: Российский государственный социальный университет, РГСУ
соц.
соціальний
соцдослід
соціальний дослід
наприклад: центр соцдосліджень «Софія»
соцзахист
соціальний захист
соцпрацівник
соціальний працівник
соцрозвиток
соціальний розвиток
соцфонд
соціальний фонд
СП
соціальний педагог
ХСС
«Християнсько-соціальний союз»
ЦСМ
центр «Соціальний моніторинг»
ЄСВ
єдиний соціальний внесок
ЄСП
єдиний соціальний податок


-а, -е.
1) Пов'язаний із життям і стосунками людей у суспільстві; суспільний, громадський. || Породжений умовами суспільного життя, певного середовища, ладу. || Існуючий у певному суспільстві. || Здійснюваний у суспільстві. || Зумовлений поділом суспільства на класи. Соціальне забезпечення. Соціальне страхування.
••
Соціа́льна гру́па — сукупність людей, громадян, згрупованих за ознаками спільності інтересів, видів діяльності, місця проживання, історичної спільності тощо.
••
Соціа́льна допомо́га — піклування держави, суспільства про громадян, які потребують допомоги у зв'язку з віком, зі станом здоров'я, соціальним станом та ін.
••
Соціа́льна полі́тика — політика, що проводиться державою, курс дій відносно здійснення соціальних програм, підтримки галузей соціальної сфери тощо.
••
Соціа́льна психоло́гія — наука, що вивчає закономірності, специфічні риси психічної діяльності і поведінки соціальних спільнот, вплив соціальних умов на психологію і соціальну поведінку особи.
••
Соціа́льна сфе́ра — сукупність галузей, підприємств, організацій, які безпосередньо пов'язані і визначають спосіб і рівень життя людей, їх добробут, споживання (освіта, культура, охорона здоров'я та ін.).
2) Який має на меті зміну суспільних виробничих відносин.
соціальний
1.2

Введіть слово: