Тлумачення слова: споруда

споруда


споруда

Збіги в тлумаченнях:
ЛС
лінійна споруда
СГТС
судноплавна гідротехнічна споруда


-и, ж.
Те, що збудоване, споруджене; будівля, будова.
••
Водовипускна́ спору́да — гідротехнічна споруда або пристрій, призначений для відведення (скидання) зворотних вод у водні об'єкти.
••
Водозабі́рна спору́да — гідротехнічна споруда для забирання води у водопровід із водойми, водотоку або підземного джерела води.
••
Водопідпі́рна спору́да — гідротехнічна споруда на водотоці для піднімання рівня води.
••
Водопрові́дна спору́да — конструктивний елемент трубопроводу, який виконує одну з таких функцій: забирання, піднімання, обробку, зберігання й розподіл води.
••
Захисна́ спору́да — інженерна споруда, призначена для вкривання й тимчасового захисту людей, техніки та майна від небезпеки, що може виникнути внаслідок стихійного лиха, аварії чи катастрофи на потенційно небезпечних об'єктах або в районах розташування цих об'єктів, а також від дії сучасних уражаючих засобів.
••
Інфільтраці́йна спору́да — споруда для забирання підземних вод або їх штучного поповнення.
••
Каналізаці́йна спору́да — споруда, яка є елементом каналізації (каналізаційний колектор, каналізаційна мережа, біологічний ставок та ін.).
••
Очисна́ спору́да — споруда для очищення води.
|| розм. Яке-небудь саморобне пристосування, пристрій, предмет і т. ін.
споруда
1.2

Введіть слово: