Тлумачення слова: ставити

ставити


ставити-влю, -виш; мн. ста́влять; недок., перех.
1) Примушувати кого-небудь або допомагати комусь стати на ноги, набути вертикального (стоячого) положення. || Примушувати або просити когось стати де-небудь. || у сполуч. з деякими присл. Примушувати кого-небудь стати в якусь позу, позицію.
••
Ста́вити на колі́на кого — примушувати когось підкоритися.
••
Ста́вити на рушни́к (на рушнику́) кого заст. — одружувати кого-небудь.
2) Направляти кого-небудь на якусь роботу, пропонувати комусь робити що-небудь (зазвичай стоячи). || ким, за кого, рідше на кого, розм. Призначати на якусь посаду, роботу.
••
Ста́вити ва́рту — доручати кому-небудь здійснювати охорону, вартування у певному місці (місцях).
3) розм. Улаштовувати кого-небудь десь для проживання або на ночівлю; розквартировувати.
4) перен. Змушувати кого-небудь опинитися в якомусь становищі, потрапити в якісь умови, обставини.
5) перев. у сполуч. зі сл. себе. Поводитися якимсь чином; видавати себе за когось. || кого, розм. Виставляти кого-небудь кимсь. Ставити поза законом.
••
Ста́вити себе́ на мі́сце чиє — уявляти себе в таких самих обставинах, у такому самому становищі, як хто-небудь; припускати, що не хтось інший, а ти сам потрапив у певну ситуацію.
6) Надавати чому-небудь вертикального положення; розташовувати, укріпляти щось вертикально.
7) Поміщати куди-небудь, розміщувати десь. || Подавати на стіл (страви, напої і т. ін.). || розм. Пригощати, частувати (звичайно алкогольними напоями).
••
Ста́вити могори́ч кому — частувати кого-небудь вином, горілкою (за послугу, допомогу і т. ін.).
••
Ста́вити одно́го про́ти (супро́ти) дру́гого — настроювати вороже одного до іншого.
8) Поміщати на вогонь, жар, готуючи для споживання (про їжу, напої). Ставити чай. || Учиняти тісто (для хліба, пирогів, млинців і т. ін.). Ставити самовар.
9) у сполуч. з деякими присл. та ім. з прикм. Надавати чому-небудь певного положення (за знач. відповідного присл. або ім.). Ставити ногу на носок.
10) Навчати правильно володіти чим-небудь (голосом, диханням і т. ін.). Ставити голос. Ставити дихання.
11) Установлювати що-небудь для роботи, для виконання своїх функцій. Ставити телефон. || Пришивати, прибивати і т. ін. до чого-небудь під час виготовлення або ремонту. Ставити латку. || Накладати, прикладати до якої-небудь частини тіла з лікувальною метою.
••
Ста́вити годи́нника — пересувати стрілки годинника так, щоб вони показували правильний час.
••
Ста́вити на відгоді́влю с. г. — переводити на режим посиленого годування з метою збільшення живої ваги.
••
Ста́вити пло́мбу — заліплювати пломбою дупло в зубі.
••
Ста́вити сві́чку — відповідно до церковного обряду ліпити, прикріплювати запалену свічку перед образом святого.
12) Наносити що-небудь на поверхню чогось (візерунок, зарубку, пляму і т. ін.). Ставити пляму. || Зображувати на папері, писати що-небудь. Ставити візу. || Записувати оцінку в журнал, залікову книжку і т. ін. || Відмічати, реєструвати присутність, прибуття кого-небудь. Ставити печатку. Ставити [свій] підпис.
••
Ста́вити хрест на кому - чому, рідко над ким - чим — а) переставати покладати надії на когось, щось; б) переставати робити що-небудь, займатися чимсь, думати, згадувати про щось.
13) Будувати, споруджувати що-небудь. Ставити піч.
14) У сполуч. із деякими ім. у знах. в. з прийм. в означає: створювати для кого-, чого-небудь становище, умови, стан, виражені відповідним іменником. || У сполуч. з деякими ім. з прийм. в, під, перед означає: виконувати дію за знач. відповідного іменника. Ставити під контроль. Ставити під загрозу.
15) перев. у сполуч. зі сл. високо, вище, низько і т. ін., перен. Розцінювати, розглядати з певного погляду, визначати певним чином своє ставлення до кого-, чого-небудь. || у сполуч. з деякими ім., перев. з прикм. Визнавати чим-небудь, оцінювати, кваліфікувати як щось (за знач. відповідного ім.). Ставити в заслугу. Ставити за обов'язок. Ставити за приклад.
••
Ста́вити над усіма́ — дуже цінувати, вважати найкращим.
••
Ста́вити на пе́рший план кого, що — вважати когось, щось найголовнішим, найважливішим.
16) В азартних іграх – вносити певну ставку (у 4 знач.). || Пропонувати, вносити як заклад (у разі суперечки, парі). || на кого. Розраховувати на кого-небудь, бути певним у чиїйсь перемозі, силі і т. ін. Ставити на кін.
17) перев. у сполуч. зі сл. справа, робота і т. ін. Налагоджувати, організовувати. || Уводити в дію, робити діючим. || Здійснювати що-небудь. Ставити рекорд.
••
Ста́вити діа́гноз — визначати характер захворювання.
••
Ста́вити до́слід — здійснювати наукове дослідження якого-небудь явища в його конкретному вияві у певних, спеціально створених умовах.
18) Показувати на сцені виставу, здійснювати режисерську підготовку спектаклю, кінофільму, танцю і т. ін.
19) перен. Створювати, викликати (труднощі, перешкоди і т. ін.). Ставити підніжку.
20) Пропонувати що-небудь для прийняття, виконання; висловлювати певні вимоги, побажання і т. ін. Ставити запитання.
••
Ста́вити на вид кому — зауважувати кому-небудь.
••
Ста́вити на голосува́ння — пропонувати вирішувати що-небудь голосуванням.
ставити
1.2

Введіть слово: