Тлумачення слова: статика

статика


статика-и, ж.
1) Розділ теоретичної механіки, що вивчає закони рівноваги тіл.
••
Ста́тика механі́змів — розділ теорії машин і механізмів, в якому визначають реакції елементів кінематичних пар механізмів без врахування сил інерції.
2) У фізиці – рівновага тіл під дією застосованих до них сил. Умови статики тіл.
••
Ста́тика спору́д — розділ будівельної механіки, що стосується методів розрахунку споруд на міцність, жорсткість і стійкість при статичному навантаженні.
3) Стан спокою, рівноваги; прот. динаміка.
4) перен. Відсутність руху, розвитку.
статика
1.2

Введіть слово: