Тлумачення слова: стиль

стиль


стиль

Збіги в тлумаченнях:
ДПММ
Департамент паливно-мастильних матеріалів
мсб
мілістильб
НДІТГП
Науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості
н. ст.
новий стиль
див. також: ст. ст.
ПММ
паливно-мастильні матеріали
сб
стильб
ст. ст.
старий стиль
див. також: н. ст.
текст.
текстильний


I -ю, ч.
1) Сукупність ознак, які характеризують мистецтво певного часу та напряму або індивідуальну манеру художника стосовно ідейного змісту й художньої форми. || Сукупність характерних ознак, особливостей, властивих чому-небудь. || з означ. Сукупність зовнішніх ознак (риси обличчя, особливості побудови фігури і т. ін.), властивих певному народові. Східний стиль.
2) Сукупність прийомів у використанні засобів мови, властива якому-небудь письменникові або літературному творові, напряму, жанрові і т. ін. Газетний стиль. || Сукупність особливостей у побудові мови, манера словесного викладу. || Побудова мови відповідно до норм синтаксису та слововживання.
3) Сукупність прийомів, характерних рис якої-небудь діяльності, поведінки, методу роботи. || Спосіб виконання, здійснення чого-небудь, який характеризується сукупністю певних технічних прийомів.
4) Характерна манера поводитися, говорити, одягатися тощо.
II -ю, ч.
Спосіб літочислення.
••
Нови́й стиль — система літочислення (встановлена 1582 р. папою Григорієм XIII замість юліанської та введена в Росії з 14 лютого 1918 р.), яка випереджає раніше прийняту на 13 днів; григоріанський календар.
••
Стари́й стиль — система літочислення (встановлена в 46 р. до н. е. Юлієм Цезарем та введена в Росії в 1700 р. Петром I), яка відстає від тепер прийнятої на 13 днів; юліанський календар.
III -я, ч.
У давнину та середні віки – паличка для писання на дерев'яних табличках, вкритих воском.
стиль
1.2

Введіть слово: