Тлумачення слова: суспільний

суспільний


суспільний

Збіги в тлумаченнях:
ВСП
валовий суспільний продукт
КСП
кінцевий суспільний продукт
сусп.
суспільний


-а, -е.
1) Стос. до суспільства. Суспільне виробництво.
••
Суспі́льні нау́ки — науки, що досліджують різноманітні сфери історичного розвитку, відносини між людьми, класами, народами, державами.
2) Який виражає відносини, становище людей у суспільстві. Суспільні класи. Суспільна формація.
••
Суспі́льні відно́сини — відносини між людьми, які встановлюються в процесі їхньої спільної практичної та духовної діяльності.
3) Створений, нагромаджений суспільством у процесі виробництва; який являє собою спільне надбання. Суспільні форми споживання.
4) Який має, відчуває потребу жити в суспільстві, в колективі. || Який живе у великій групі.
5) рідко. Те саме, що суміжний.
суспільний
1.2

Введіть слово: