Тлумачення слова: суспільство

суспільство


суспільство

Збіги в тлумаченнях:
ГС
громадянське суспільство
сусп-во
суспільство
ІС
«Інформаційне суспільство»
ЄК
ІСУ
Інформаційне суспільство України


-а, с.
1) Сукупність людей, об'єднаних певними відносинами, обумовленими історично змінним способом виробництва матеріальних і духовних благ. || яке. Певний економічний лад, а також відповідна надбудова. Первісне суспільство. Феодальне суспільство. || Усі жителі певного краю, міста і т. ін. || заст. Товариство, оточення.
2) біол. Група рослинних або тваринних організмів, що постійно чи тимчасово співіснують де-небудь; угруповання.
суспільство
1.2

Введіть слово: