Тлумачення слова: тато

тато


тато

Частковий збіг:
ЕМ та ТОЕ
електромеханіка та теоретичні основи електротехніки
наприклад: кафедра ЕМ та ТОЕ
Збіги в тлумаченнях:
БТЗ
біологічна та токсинна зброя
ВНДІАЕН
Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування
ВАТ
КБТЗ
Конвенція про біологічну та токсинну зброю
ККОТП
книга касира-операціоніста торговельного підприємства
ЛВЗ
Луганський верстатобудівний завод
ПВЗ
периферичні вазодилятатори
ПВК
просторо-часовий комутатор
ТПП
торгово-промислова палата
торговельно-промислова палата
ХДУХТ
Харківський державний університет харчування та торгівлі


-а, ч., розм.
Те саме, що батько 1). || Ввічливе звертання до тестя, свекра.
тато
1.2

Введіть слово: