Тлумачення слова: творчий

творчий


творчий

Збіги в тлумаченнях:
образотв.
образотворчий
творч.
творчий
ТЦК
творчий центр «Каунтерпарт»
Укрполбат
українсько-польський миротворчий батальйон


-а, -е.
1) Стос. до творчості (у 1, 2 знач.). Творчий доробок письменника. || Власт. творчості. || Який містить елементи нового, щось удосконалює, розвиває, збагачує; пройнятий творчістю (у 1 знач.). || Який буває в процесі творчості, зумовлений нею.
••
Тво́рчий ве́чір кого, чий — вечір з участю автора, огляду творчості якого він присвячений.
2) Здатний до творчості (у 1 знач.); який творить.
••
Тво́рчий працівни́к — той, хто працює в галузі літератури та мистецтва.
••
Тво́рча спі́лка — добровільне об'єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту.
3) Прикм. до творець 1). Творче чуття.
творчий
1.2

Введіть слово: