Тлумачення слова: теза

теза


теза-и, ж.
1) Положення, висловлене в книжці, доповіді, статті тощо, правдивість якого треба довести. || Положення, що коротко й чітко формулює основну ідею чого-небудь або провідне завдання, що стоїть перед кимсь. || перев. мн. Коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, статті тощо.
2) лог. Вихідне положення, що вимагає доведення.
3) У філософії Гегеля – вихідний пункт процесу розвитку, перший ступінь тріади.
теза
1.2

Введіть слово: