Тлумачення слова: тлумачний

тлумачний


тлумачний

Збіги в тлумаченнях:
ВТС
великий тлумачний словник
наприклад: ВТС СУМ
ВТССУМ
«Великий тлумачний словник сучасної української мови»
у бібліографії
НТСУМ
«Новий тлумачний словник української мови»
у бібліографії
ТСУМ
«Тлумачний словник української мови»


-а, -е.
Який містить пояснення, трактування чого-небудь.
••
Тлума́чний словни́к — словник, який містить пояснення, трактування слів.
тлумачний
1.2

Введіть слово: