Тлумачення слова: умова

умова


умова

Збіг у тлумаченні:
ЦВ ОНМА
Центр «виживання в екстремальних умовах на морі» Одеської національної морської академії


-и, ж.
1) Взаємна усна чи письмова домовленість про що-небудь; угода, договір.
2) Вимога, пропозиція, що висуваються однією зі сторін, які домовляються про що-небудь, а також при укладанні угоди, договору.
3) перев. мн. Взаємні зобов'язання сторін, що домовляються, запропоновані для укладення, дотримання угоди, договору.
••
Ба́зисні умо́ви постача́ння — спеціальні умови, які визначають обов'язки продавця та покупця з доставки товару.
••
Догові́рні́ умо́ви; Контра́ктні умо́ви — погоджені сторонами та зафіксовані в контракті предмет операції, характеристики товару, ціни, строки виконання зобов'язання, а також взаємні права та обов'язки сторін.
4) перев. мн. Які-небудь пропозиції щодо оплати, пільг і т. ін., що їх висуває особа або організація, яка надає кому-небудь роботу, приміщення тощо.
5) чого, рідше для чого, заст. до чого. Необхідна обставина, яка уможливлює здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь.
••
Сприя́тливі умо́ви життя́ — умови довкілля, праці та побуту, які забезпечують збереження та поліпшення здоров'я населення.
••
Умо́ви пра́ці — сукупність елементів виробничого середовища та специфіка трудового процесу, що впливають на здоров'я й працездатність людини та результати її діяльності.
6) перев. мн., які або чого. Обставини, особливості реальної дійсності, за яких відбувається або здійснюється що-небудь.
7) мн. Правила, які існують або встановлені в тій чи іншій галузі життя, діяльності, які забезпечують нормальну роботу чого-небудь.
8) Сукупність даних, положення, що лежать в основі чого-небудь.
9) заст. Умовляння.
умова
1.2

Введіть слово: