Тлумачення слова: управління

управління


управління

Збіги в тлумаченнях:
АМУ
Академія муніципального управління
АРІУ
Азовський регіональний інститут управління
АРІУ
Академія управління та інформаційних технологій
м. Бердянськ
АСДУ
автоматизована система диспетчерського управління
залізнич.
АСОТУ
автоматизована система оперативно-технічного управління
АСОІУ
автоматизовані системи обробки інформації та управління
кафедра
АСУ
автоматизована система управління
АСУБ
автоматизована система управління будинком
АСУДР
автоматизована система управління дорожнім рухом
АСУТП
автоматизована система управління технологічними процесами
АУЖ
автоматичне управління живленням
АУП
апарат управління персоналом
БМУ
будівельно-монтажне управління
БУ
будуправління
будівельне управління
БУВР
басейнове управління водних ресурсів
наприклад: Дніпровське БУВР
ВБНОН
ВБ НОН ГУ МВС
відділ боротьби з незаконним обігом наркотиків
відділ по боротьбі з незаконним обігом наркотиків головного управління міністерства внутрішніх справ
ВКМСН
ВКМСНГУ МВС
відділ кримінальної міліції у справах неповнолітніх
відділ кримінальної міліції у справах неповнолітніх головного управління міністерства внутрішніх справ
ВОУЛГ
Волинське обласне управління лісового господарства
ВПУ
вузловий пункт управління
ВУ
виробниче управління


-я, с.
1) Дія за знач. управляти II 1).
••
Ситуаці́йне управлі́ння — прийняття стратегічних рішень в міру виявлення потенційних проблем.
••
Цільове́ управлі́ння — метод управлінської діяльності, оснований на виділенні найбільш важливих у даний період завдань, на здійснення яких спрямовуються головні зусилля керуючої організації.
2) Адміністративна установа або відділ якоїсь установи, організації, що відає певною галуззю господарської, наукової, військової і т. ін. діяльності. || розм. Працівники такої установи або відділу.
3) Те саме, що керування 2).
управління
1.2

Введіть слово: