Тлумачення слова: уявлення

уявлення


уявлення-я, с.
1) Дія за знач. уявити 1).
2) Розуміння чого-небудь, знання чого-небудь, яке ґрунтується на досвіді, одержаних відомостях, якихось даних і т. ін. Скласти уявлення.
3) псих., філос. Чуттєво-наочний образ предметів або явищ дійсності, що зберігається і відтворюється у свідомості людини поза безпосереднім впливом їх на органи чуттів.
уявлення
1.2

Введіть слово: