Тлумачення слова: харків

харків


харків

Точний збіг:
харків.
харківський
Частковий збіг:
Харківстандартметрологія
Харківський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації
ДП
Збіги в тлумаченнях:
ДАХО
Державний архів Харківської області
НБ ХДУ
Наукова бібліотека Харківcького державного університету
НТУ «ХПІ»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
НУВС
ХНУВС
Національний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет внутрішніх справ
м. Харків
ОЛХДТУБА
Обласний ліцей Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури
Точмедприлад
Харківський завод точного медичного приладобудування
ВАТ ХЗ «Точмедприлад»
Х.
Харків
Харк.
Харківська
область
ХАІ
Харківскій авіаційний інстітут
ХБС
Харківський банківський союз
ХВ
харківське відділення
наприклад: ХВ ЦНДІКА
ХВУ
Харківський військовий університет
ХГО
харківська громадська організація
наприклад: ХГО УМНІЦ
ХГУ «НУА»
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
ХДАВП
Харківське державне авіаційне виробниче підприємство
ХДАДМ
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
ХДАДТУ
Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет
ХДАЗТ
Харківська державна академія залізничного транспорту
харків
1.2

Введіть слово: