Тлумачення слова: індивідуальність

індивідуальність


індивідуальність-ності, ж.
1) тільки одн. Сукупність психічних властивостей, характерних рис і досвіду кожної особистості, що відрізняють її від інших індивідуумів.
2) Людина як носій індивідуальних властивостей, певних характерних ознак і рис; особистість.
індивідуальність
1.2

Введіть слово: